Dra. en Ecologia Marina per la Universitat de les Illes Balears (2016). La meva investigació se centra en el paper que els ecosistemes costaners juguen en la mitigació del Canvi Climàtic actuant com a embornals de carboni. El meu treball s’ha desenvolupat principalment en aiguamolls i praderies marines de diferents regions del món, com la costa Atlàntica d’Europa, el Mar Mediterrani, Austràlia i Costa Rica. Les principals preguntes que intento resoldre són quins són els principals factors que determinen la variabilitat en la capacitat de segrestar carboni entre ecosistemes i dins d’un mateix ecosistema, quin és l’impacte de la degradació i la pèrdua d’aquests ecosistemes en la seva funció com a embornal de carboni i com la restauració pot contribuir a recuperar-la. En particular estic interessada en l’efecte que diferents activitats humanes tenen en aquests ecosistemes i la seva capacitat d’actuar com a clavegueró de carboni, incloses la urbanització costanera, els canvis en l’ús de sòl o la contaminació (p.ex. escombraries marines, microplàstics).