Coordinador científic del projecte E4Warning i part de l’equip de Mosquito Alert. Doctor en biologia, expert en ecologia evolutiva i genètica de poblacions, amb una àmplia experiència en el treball de camp i el disseny d’experiments de genètica quantitativa. Gran part de la meva recerca s’ha centrat en els amfibis i les adaptacions ecològiques als ambients aquàtics temporals.

Actualment, treballo en projectes de Mosquit Alert centrats en l’ecologia dels mosquits invasors i vectors de malalties. Aquesta experiència m’ha permès adquirir coneixements en pràctiques de ciència ciutadana, comunicació científica, innovació i ciència oberta, tant a projectes nacionals com internacionals.