• Gestió de projectes
  • Justificació econòmica dels projectes d’investigació del CEAB.
  • Suport als investigadors de l’estat econòmic dels seus projectes.
  • Tramitació de convenis, contractes i prestacions de serveis i registre a la base de dades del CSIC.
  • Suport a la gestió econòmica i comptable del CEAB.
  • Suport administratiu a Direcció i Gerència.
  • Suport administratiu específic a projectes LIFE.

Altres tasques administratives:

  • Col·laboració memòria del centre.
  • Suport a les tasques de personal quan la responsable està de vacances.
  • Suport a les tasques de dietes i viatges quan la responsable està de vacances.