El meu interès científic s’ha centrat en l’estudi de la biologia i l’ecologia dels organismes bentònics litorals (macroalgues i invertebrats sèssils) per aplicar aquests coneixements al camp de la conservació (espècies amenaçades) i la biotecnologia (cultiu d’espècies marines). Específicament he estudiat les respostes fisiològiques, biològiques i poblacionals que mostren
espècies bentòniques a diferents factors abiòtics i biòtics. Més recentment la meva recerca s’ha dirigit sobretot a estudiar com diferents impactes d’origen antròpic, com l’escalfament global i la contaminació, afecten les espècies estructurals de macroalgues i les comunitats que formen, amb l’objectiu de preservar i/o restaurar aquests boscos marins mediterranis.
Aquests estudis impliquen diferents anàlisis com el desenvolupament de tècniques de cultiu, detecció de llindars de condicions òptimes i perjudicials, i seguiments a llarg termini de les poblacions naturals. Actualment, soc professora lectora a la Universitat de Girona (UdG), doctora vinculada al Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) i formo part del grup de recerca consolidat MedRecover.

Projectes als que estic adscrita:

-FORESTA/ FORESCUE