TUNAMARKET és un projecte que investiga la fiabilitat de la informació associada a la comercialització de la Tonyina vermella.

L’objectiu principal és la quantificació del frau de tonyina al llarg de la cadena comercial, entenent per frau: la venda d’una espècie diferent a la etiquetada o declarada. També investiguem quines espècies de túnids són les més comercialitzades, l’impacte comercial del frau o el compliment amb l’etiquetatge. Un etiquetatge correcte no exclou el frau, una etiqueta pot complir amb tots els requisits i al mateix temps ser falsa. En definitiva volem avaluar la fiabilitat i veracitat de la informació que rep el consumidor. L’àrea d’actuació són les províncies litorals de Catalunya a on mensualment i durant un any es mostregen restaurants, peixateries i grans superfícies. També s’inclouen tres grans Mercats (Màlaga, Madrid i Barcelona). El mostreig es realitza agafant informació com a clients o compradors estàndard i guardant una mostra de teixit per al seu posterior anàlisi. El frau es determina per les diferències entre les espècies identificades genèticament i les espècies etiquetades, els resultats preliminars estan indicant valors de frau al voltant del 40%. Els resultats d’aquest projecte seran d’utilitat per millorar les mesures de control i proporcionar pautes al consumidor per defensar els seus drets i assegurar la sostenibilitat del sector.