El projecte, que inclou diverses institucions acadèmiques i empreses, té tant objectius de formació de joves científics (predoctorals i postdoctorals) com  objectius científics. Els objectius científics pretenen desenvolupar una plataforma tecnològica àmplia, aplicada a l’obtenció de compostos bioactius de diferents esponges amb microorganismes simbionts. S’investiguen tècniques i procediments per a l’aïllament de microorganismes d’esponges integrant noves metodologies de cultiu massiu i incorporant aproximacions genòmiques i transcriptòmiques. Es pretén establir cultius cel·lulars d’esponges diana, mitjançant la incorporació de coneixements bàsics de l’ecologia de la simbiosi, i desenvolupar eines d’expressió heteròloga de substàncies bioactives d’interès derivades d’esponges. Els metabòlits diana en els quals es basa l’estudi són avarol ( Dysidea avara), l’alcaloide brominado brominated isoxazoline (Aplisina aerophoba), barrettine i dihidrobarrettine (Geodia barretti), i polyketids encara no identificats (Haliclona simulans). Al CEAB estudiem l’expressió gènica diferencial en l’esponja D. avara en dues situacions: en contacte amb altres invertebrats i aïllada, i la seva correlació amb la producció del metabòlit d’interès (avarol), els bacteris simbionts (metatranscriptoma) i la dinàmica de creixement de l’esponja.