CANTERA explorarà temes clau del cicle del nitrogen en la interfase riu-ribera, essencials per anticipar quan i en quins punts de la xarxa fluvial la capacitat de retenció de nitrat es màxima, i de quina manera el canvi climàtic influirà sobre aquests patrons espaio-temporals. CANTERA contribuirà a anticipar l’impacte del canvi climàtic en conques Mediterrànies, posarà en valor els rius i les seves ribera, contribuint així a la seva protecció, restauració i millor gestió.

L’excés de nitrat en els ecosistemes d’aigua dolça és un dels reptes més complexes de la pròxima dècada, i per tant, una prioritat dins el programa H2020 i el Pla Estratègic de la Ciència i la Tecnologia. CANTERA explorarà temes clau del cicle del N en la interfase riu-ribera, essencials per anticipar quan i en quins punts de la xarxa fluvial la capacitat de retenció de N es màxima, i de quina manera els escenaris futurs de canvi climàtic poden influenciar sobre aquests patrons espaio-temporals. L’objectiu de CANTERA és entendre la influència de les condicions climàtiques, i en particular de quina manera els episodis hidrològics extrems afecten la concentració i els fluxos de nitrat en el riu. CANTERA examinarà l’acumulació de nitrat en els sòls de ribera i el transport de nitrat fins al riu. A més, CANTERA investigarà els factors ambientals que limiten l’activitat heterotròfica en el riu, principal procés responsable de la retenció i eliminació del nitrat. Els resultats obtinguts ajudaran a entendre al funcionament del tàndem riu-ribera en sistemes Mediterranis. CANTERA quantificarà el potencial de retenció de N d’aquestes infraestructures verdes, i com aquest varia segons les condicions climàtiques. CANTERA contribuirà a anticipar l’impacte del canvi climàtic en conques Mediterrànies, posarà en valor els rius i les seves ribera, contribuint així a la seva protecció, restauració i millor gestió. En definitiva, CANTERA s’unirà al creixent esforç col·lectiu per garantir la qualitat de l’aigua en el futur.