Els Parcs Nacionals, tot i el règim de protecció en què s’emparen, no estan exempts dels efectes d’alguns motors de canvi global com el climàtic i el de canvis d’ús del sòl. Per això, una aproximació a llarg termini tipus LTER ajuda a conèixer la lenta dinàmica que aquests factors imposen, i les seves conseqüències sobre la gran biodiversitat que els Parcs alberguen.
La nostra proposta se centra al Parc Nacional d’Ordesa i Mont Perdut i involucra científics, personal de parcs, i voluntaris (Ciència Ciutadana), assegurant així la continuïtat de bona part del mateix en finalitzar el projecte. El projecte inclou diverses aproximacions destinades a explorar els refugis d’aquesta biodiversitat (climàtics i de transformació de l’hàbitat), i establir una xarxa de seguiment d’espècies i hàbitats que complementi els esforços del propi Parc.
D’una banda es farà una prospecció del passat recent per quantificar espacialment les pèrdues en biodiversitat per canvis del paisatge, i identificar llocs estables. D’altra banda, a partir d’anàlisis filogenètics de flora vascular i microbiana en 65 estacions distribuïdes per tot el Parc (des de matolls mediterranis a pastures alpines, passant per diversos boscos, rocams …), i on es realitza un monitoratge microclimàtic (temperatura i humitat relativa), s’exploraran les característiques dels refugis climàtics a escala geològica.