Paquet de treball 1

L’objectiu principal del paquet de treball 1 (WP1) és examinar quin és el paper del biofilm en la transformació i la retenció de fòsfor (P) de la columna d’aigua i la seva variabilitat sota diferents condicions ambientals i pressions humanes.
Per això, s’han mostrat 12 punts al llarg de l’eix principal del riu Ter en quatre moments diferents de l’any, cobrint les quatre estacions del cicle anual. A la zona alta del riu Ter es van seleccionar els punts de mostreig de Setcases (SET) i Sant Joan de les Abadesses (SJA). Més endavant, un cop el riu Freser convergeix amb el Ter, hi ha el punt de Ripoll (RIP), Montesquiu (MON), Torelló (TOR) i Manlleu (MAN). Posteriorment, un cop el riu Gurri convergeix amb el Ter, es troba el punt de Roda de Ter (ROD). A continuació, després dels tres embassaments que regulen el Ter (Sau, Susqueda i el Pasteral) es troba el punt de Cellera de Ter (CET) i Aiguabarreig, situat aquest darrer a Sant Gregori. Finalment, els darrers punts es troben després de Girona, on el riu Onyar convergeix amb el Ter, localitzats a Celrà (CEL), Sobrànigues (SOB) i Torroella de Montgrí (TOM) al tram final de la desembocadura.

A cadascun dels punts de mostreig es van realitzar mesuraments fisicoquímics i es van recollir mostres d’aigua per analitzar la concentració de les diferents formes de carboni (C), nitrogen (N) i P. També, es van recollir mostres de biofilm mitjançant el rascat de pedres escollides de forma aleatòria de dos trams diferents. A partir d’aquestes mostres, es caracteritzarà el biofilm mitjançant paràmetres com l’eficiència fotosintètica, la biomassa microbiana, la composició algal, la comunitat de procariotes, la relació C-N-P, la concentració de clorofil·la, els microplàstics, els metalls, etc.

De manera afegida, a 6 dels 12 punts de mostratge (SET, RIP, TOR, ROD, AIG i SOB), es van realitzar incubacions “in situ” de biofilm en càmeres transparents de metacrilat exposades a la llum natural i en foscor. A l’inici, es van col·locar a cada cambra 3 pedres colonitzades de biofilm, que van ser escollides de forma aleatòria del punt de mostreig. A cada cambra es van realitzar addicions de P i N i es van recollir mostres d’aigua durant 4 hores en intervals d’una hora. Al laboratori, s’analitzarà el canvi de concentració de P i N per unitat de temps, que, juntament amb el càlcul de la superfície de les pedres incubades, permetrà obtenir les taxes de retenció de P i N de cada cambra. A més, es van realitzar mesuraments de la llum incident durant les incubacions i es va registrar el canvi d’oxigen dissolt i temperatura, per tal de calcular diferents taxes de metabolisme, com ara la producció neta i la respiració de la comunitat, i la producció primària bruta.