Aprendre tots els passos del procés de recerca científica amb investigadors del CEAB-CSIC

Fer-se preguntes investigables, veure quins passos cal donar per respondre-les, saber mostrejar, fer experiments, recollir les dades, extreure’n conclusions…En definitiva, aprendre a  portar a terme, de principi a fi, un procés de recerca científica. És el que l’alumnat de l’Institut Rocagrossa de Lloret de Mar pot fer gràcies a l’Aliança Magnet que el centre educatiu manté amb el CEAB-CSIC.

Aquestes setmanes, els nois i noies estan completant les activitats ideades per aquest curs 23/24 i per a cada grup d’edat:

A 1r d’ESO, construeixen un formiguer que els ajudarà a continuar estudiant aquests animals que funcionen com un superorganisme i dels que se n’extreuen coneixements aplicables a àmbits diversos com, per exemple, la socioecologia. La recerca l’estan duent a terme de la mà de l’investigador Pol Fernández

A 2n, aprenen sobre la morfologia de la costa,a observar i estudiar el litoral, utilitzant tecnologies que fins ara no era habitual aplicar al camp de l’ecologia com són els drons. Aquesta investigació la fan amb Jordi Pagès.

L’alumnat de 3r d’ESO, guiat per la investigadora Anna Lupon, quantifica i estudia les emissions de diòxid de carboni en rieres de la zona. Han fabricat unes campanes dins les quals posaran sensors de CO2 per observar com augmenten o disminueixen segons la fotosíntesi de les plantes, que en capta, o per l’activitat dels microoganismes del sòl, que n’allibera, i que augmenta quan disposen de molta matèria orgànica.

A 4rt s’aprèn detalladament com portar a terme tota una investigació, de principi a fi, fet que els ajudarà a encarar el projecte de recerca de final d’ESO. Es parteix d’un joc que permet aprendre quins són els passos necessaris per desenvolupar qualsevol recerca. Seguidament, s’entra en un tema concret, que serveix per portar a la pràctica tots els passos apresos. La investigadora Elisabet Alacid els parla del plàncton, de la importància de l’equilibri: és beneficiós perquè és la primera baula de la cadena tròfica, però esdevé perjudicial si prolifera excessivament. Els explica que aquestes proliferacions succeeixen més en espais molt tancats, en zones de la costa que han estat molt modificades i els proposa sortir a investigar-ho.

Aquest 24 d’abril els alumnes han pres mostres de plàncton de la platja gran de Lloret, de Cala Trons i del petit port de Cala Canyelles.  Les diferents característiques de cada espai els ha permès observar, ja al laboratori de l’institut, concentracions i composicions diferents de plàncton. Han après a fer mostreig, a treballar al laboratori, a anar recollint totes les dades i a relacionar la informació. L’activitat ha continuat l’endemà amb la interpretació dels resultats obtinguts pels diferents grups de treball.

A Batxillerat, l’acompanyament es concreta en el guiatge, coordinat per Xavier Torras, de treballs de recerca dels àmbits en els que treballa el CEAB-CSIC.

Les Aliances Magnet

Totes aquestes activitats s’emmarquen en el programa Aliances Magnet. Impulsat per la Fundació Bofill, uneix un centre educatiu amb una institució de referència en una àrea de coneixement concreta. El coneixement que aporta la institució, en aquest cas el CEAB, ajuda a treballar el currículum des d’un enfocament globalitzat i amb metodologies innovadores perquè l’alumnat aprengui competencialment. Aquestes unions tenen com a principal propòsit lluitar contra la segregació escolar.