Microplastic watchers és un projecte de la plataforma Observadors del mar que uneix recerca, aprenentatge i concienciació

Microplastic watchers és un projecte de la plataforma Observadors del mar que uneix recerca, aprenentatge i concienciació. Té l’objectiu d’involucrar la ciutadania en el diagnòstic sobre la presència i tipologia de microplàstics a les platges a través d’una xarxa d’estacions de mostreig repartides pel litoral.

La participació en aquest projecte està dirigida principalment a centres educatius de primària i de secundària. L’objectiu per una banda, és fer un diagnòstic de la presència, quantitat i tipologia de plàstics de mida més petita que es poden trobar a les platges, per l’altra, generar en l’alumnat una concienciació envers a l’ús que fem dels plàstics i els canvis que s’han de promoure.

La recollida de dades donarà resposta a preguntes com ara: quina composició de microplàstic hi ha, la seva mida, si hi ha diferències de concentració entre les diferents platges mostrejades o quina influència té l’orientació o forma de la platja.

El projecte dona prou flexibilitat perquè cada centre l’adapti a les seves necessitats i es puguin treballar diferents matèries de forma transversal: àrea científica, tecnològica, social, matemàtica, artística o fins i tot història. Veiem com l’alumnat és capaç de fer d’altaveu de la problemàtica dels plàstics i, en concret, dels de mida més petita. Actualment, hi participen més de 50 centres educatius de primària i secundària que fan el seguiment de 28 platges.

La coordinació científica està feta des del CEAB en col·laboració amb ICM. I hi ha centres de suport a cada demarcació (Eivissa, Tarragona, Girona, Barcelona).