L’objectiu general de la meva carrera científica és comprendre com l’escassetat d’aigua impacta en els ecosistemes aquàtics continentals i la seva provisió de serveis per a la societat, per adaptar-nos a un clima més sec. Dins d’aquest marc general, estudio com els ecosistemes que s’assequen canvien la seva manera de processar i emmagatzemar carboni, i quines conseqüències té això en la redistribució del carboni antropogènic en els diferents compartiments del Sistema Terra. Aquesta informació és fonamental per anticipar com funcionaran les accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic. També desenvolupo models globals dels impactes del canvi climàtic en llacs i embassaments amb la xarxa ISIMIP, i treballo en la detecció i atribució dels impactes dels canvis globals en ecosistemes aquàtics amb la xarxa col·laborativa GLEON. Finalment, dissenyo eines de predicció de la qualitat de l’aigua en embassaments, amb especial èmfasi en els impactes de les sequeres i d’altres fenòmens extrems. La meva recerca està basada en la col·laboració i la ciència oberta, i estic compromès amb l’equitat i la diversitat en la ciència.