Llicenciada en 1991 en Ciències Biològiques per la Facultat de Ciències Naturals, Físiques i Químiques de la «Università degli Studi di Cagliari»; Llicenciada en 1996 en Ciències Biològiques, especialitat zoologia, per la Facultat de Biologia, divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques de la Universitat de Barcelona. En 1997 Doctora en Ciències del mar per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
El meu àmbit d’interès està relacionat amb una experiència de tres anys a Itàlia en la direcció d’una reserva marina, impulsant activitats pròpies de conservació d’espècies, hàbitats i ecosistemes, i promovent una gestió racional de les pesqueries.
La meva experiència professional al CEAB s’ha centrat principalment en l’estudi de les comunitats de macrofauna de fons rocosos, destacant principalment les tasques de:
-Separació de mostres en grans grups i classificació taxonòmica a nivell d’espècies de poliquets, crustacis i mol·luscs de fons tous, amb l’ús de claus dicotòmiques;
-Anàlisis físic-químics del sediment marí;
-Tractament de dades;
-Elaboració d’informes.
-Suport a l’experimentació al LEOV durant l’encàrrec de responsable tècnic del Laboratori d’Experimentació amb Organismes Vius.