Ecologia marina, ecosistemes costaners, seagrass, restauració.
Busseig recreatiu i científic.
Treball amb comunitats locals, divulgació.