El present projecte pretén potenciar l’explotació científica de les dades obtingudes al llarg del contracte de serveis entre el CEAB i l’empresa CREOCEAN, generant publicacions científiques que suposaran un valor afegit a la feina de gestió de l’empresa, així com una mesura del prestigi i de qualitat dels estudis que porta a terme l’empresa en col·laboració amb el CEAB, en un entorn comercial altament competitiu.