Estacions i Infraestructures de Recerca Ecològica i Socio-ecològica a llarg termini a Europa

Projecte Finalitzats

eLTER

L’objectiu general del projecte eLTER és millorar la xarxa Europea d’Estacions de Recerca Ecològica i plataformes Socio-Ecològiques per tal de proporcionar serveis d’alta qualitat d’aquesta infraestructura àmpliament distribuïda. El projecte està constituït per una xarxa de 162 localitats i 22 països que proporcionaran dades per a il·lustrar les tendències dels canvis ambientals i socials a llarg termini, i que han de permetre que la presa de decisions estigui basada en el coneixement a molts nivells.

Cal un esforç col·lectiu per a crear infraestructures de Recerca que permetin contestar les qüestions urgents que apareixen en un mon de canvis socials, econòmics i ambientals. L’objectiu general del projecte eLTER és millorar la xarxa Europea d’Estacions de Recerca Ecològica i plataformes socio-Ecològiques a llarg termini per tal de proporcionar serveis d’alta qualitat d’una infraestructura d’ús múltiple àmpliament distribuïda. Els principals objectius i mètodes de eLTER son: (1) Identificar les necessitats dels usuaris en relació a la infraestructura de recerca per tal de fer front als grans reptes que la societat planteja a través de consultes amb els investigadors, polítics i accionistes de d’empreses; (2) Simplificar el disseny d’una xarxa paneuropea rendible, capaç d’abordar diversos temes d’investigació dels ecosistemes, en col·laboració amb les infraestructures mundials i europees de recerca relacionades, per exemple, LifeWatch;

(3) desenvolupar el marc institucional per a la integració de dades i permetre l’accés virtual a dades LTER rellevants dels diferents Nodes, per tal de fer front als als principals reptes que té plantejats la recerca a través d’una Plataforma d’Integració de Dades; (4) fomentar la rellevància social, i facilitar l’ús d’informació i l’accés a dades i serveis a través de noves associacions amb proveïdors de dades de teledetecció, serveis d’anàlisi i models de de simulació d’escenaris, i per mitjà de l’adopció de noves tecnologies de mesura. La xarxa LTER-Europa i la Zona Crítica de la Comunitat Europea col·laboraran per assolir aquests objectius. 162 localitats i 22 països proporcionaran dades per il·lustrar les tendències dels canvis ambientals a llarg termini, son series de dades que en alguns cassos es remunten a fa 100 anys. Els cassos de prova en l’ús d’aquestes dades serviran per abordar un ventall de qüestions ambientals i socials, i per a impulsar la innovació dels serveis en xarxa i dirigir els desenvolupaments conceptuals. La “Infraestructura LTER” prevista permetrà la recerca a escala europea dels principals ecosistemes i els sistemes socio-ecològics, i permetrà que la presa de decisions estigui basada en el coneixement a molts nivells.