Explorem metodologies no supervisades per classificar la conducta del moviment animal basat en dades d’accelerometria tri-axial en el context de la Icarus Initiative.

Les dades globals sobre els moviments dels animals són indispensables en el nostre món actual de connexions internacionals per entendre com preservar la salut humana i la vida salvatge simultàniament. Per solucionar la manca de coneixement sobre la distribució i els hàbits migratoris individuals de petits animals i insectes arreu del món, un consorci internacional de científics iniciaren el projecte ICARUS (International Cooperation for Animal Research Using Space) el 2002 (http://icarusinitiative.org/about-icarus). L’objectiu d’Icarus Initiative és observar els moviments migratoris globals de petits animals a través d’un sistema per satèl·lit. Amb les dades generades per ICARUS, els científics esperen noves percepcions revolucionàries sobre la vida, el comportament, les funcions vitals i la mort dels animals al nostre planeta. Les dades recollides de manera global ens permeten, entre altres coses, conclusions sobre la propagació de malalties (zoonosi),  la comprensió del canvi climàtic i la previsió dels desastres. Els resultats que s’esperen d’aquesta recerca tenen una gran importància per a la humanitat i finalment  per a la vida a la terra.