INTERFACES contribueix a una xarxa de formació supra-disciplinària per abordar la convocatòria EC [COM/2010/0047] de suport continu de la comunitat científica per a l’elaboració, implementació i èxit de la EU-Water Framework Directive (Directive 2000/60/EC) i Habitat Directive (Council Directive 92/43/EEC).

Hi ha una evidència creixent de la dramàtica alteració d’energia i fluxos d’aigua i cicles biogeoquímics entrellaçats a les interfases del sistema ecohidrològic,  que tenen un impacte significatiu en les respostes de l’ecosistema al canvi ambiental. Tot i que variables en escala i disseny, totes les interfases ecohidrològiques mostren característiques similars, com ara canvis ràpids d’estat i condicions límit i extrems tant físics com biogeoquímics que determinen un comportament crític, transicions i desfases entre els límits de l’ecosistema (Naiman & Decamps., 1997). Per tant, la formació supra-disciplinària i la reflexió conjunta proporciona un potencial important per millorar la comprensió del procés mecànic. Les interfases ecohidrològiques es caracteritzen per una marcada heterogeneïtat espacial (Lewandowski i cols, 2002, 2007) i representen punts calents (llocs d’increment d’activitat) amb  moments calents   (temps de l’increment d’activitat), que poden alterar desproporcionadament els fluxos d’energia, aigua i soluts i causar un increment de la reactivitat biogeoquímica en comparació amb altres llocs o moments, per exemple en biofilms, hyporheic i zones de ribera (McClain et al. 2003; Battin et al., 2003; Harms & Grimm, 2008; Krause et al., 2011a, b).