Llicenciada en Biologia per la Universitat de Girona el 1997, en l’especialitat d’Organismes i Sistemes. Al llarg dels anys al CEAB he format part del grup d’Esponges dins del Departament d’Ecologia Marina. He treballat en diversos temes: Ecologia química, Efectes de la contaminació, Dinàmica de poblacions, Genètica de poblacions, etc., sempre tenint com a nexe comú les esponges. També he realitzat treballs puntuals amb altres grups d’invertebrats marins com els ascidis i les gorgònies.

Des dels inicis he col·laborat en el grup de Prevenció de Riscos Laborals del centre amb el qual hem realitzat importants millores per a la seguretat en els laboratoris. A més en els últims anys col·laboro en tasques de divulgació científica. Actualment sóc la Responsable Tècnica del Laboratori de Biologia Molecular i Genètica, i membre de la Comissió de Divulgació Científica.