Científiques del CEAB-CSIC participen en una producció sobre els reptes que planteja el canvi global i el biaix de gènere en l’àmbit científic

Investigadores del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) han participat en una producció audiovisual, titulada ‘Marcando el ritmo‘ amb un doble objectiu; d’una banda, divulgar els reptes ambientals associats al canvi global que impacten sobre els ecosistemes aquàtics i, de l’altra, donar visibilitat a la feina que duen a terme les científiques en aquest àmbit.

La producció ofereix una perspectiva àmplia i diversa sobre com les investigadores en diferents estadis de l’escala científica fan front a aquest desafiament i com projecten la seva carrera investigadora. El treball, a més, s’articula a través d’un eix conductor sobre el biaix de gènere i la pèrdua de talent femení en l’àmbit científic.

Al CEAB-CSIC, moltes investigadores dediquen la seva línia d’investigació al diagnòstic i pronòstic dels impactes del canvi global sobre els sistemes aquàtics, en els que analitzen i observen efectes com: les invasions d’espècies i els seus patrons de dispersió, la pèrdua d’hàbitats naturals i el que suposa per a la biodiversitat i la funcionalitat dels ecosistemes, els canvis en la distribució i abundància d’espècies, i l’impacte de les activitats antròpiques sobre la qualitat de l’aigua. Entendre l’impacte del canvi climàtic i global sobre els ecosistemes aquàtics i com anticipar i esmorteir els seus efectes sobre aquests ecosistemes és una de les principals línies de recerca d’aquest centre.

Ciencia en clau femenina

Totes les investigadores coincideixen que hi ha moltes dones fent ciència de gran qualitat i moltes d’elles asseguren haver treballat en projectes en l’àmbit internacional liderats per científiques de gran nivell.

“He tingut la sort que al llarg de la meva carrera he comptat amb la col·laboració de moltes dones que m’han ensenyat que és possible fer ciència, liderar-la i que és possible fer-ho bé”, assenyala Anna Lupon, investigadora postdoctoral.

Si bé és cert que hi ha moltes dones treballant en el món de la investigació, la pèrdua de talent femení al llarg de la carrera científica és un problema real i molt present en molts àmbits de la ciència. Al llarg de la producció audiovisual les investigadores s’esmenten algunes de les dificultats amb què es troben i en les que creuen que encara hi ha molta feina per fer.

Destaquen, per exemple, aspectes relacionats amb la precarietat laboral, com la dificultat de trobar finançament, o la conciliació familiar. Encara avui, les dones assumeixen la majoria de responsabilitats familiars. Això en el món de la investigació es tradueix en una notable reducció de la productivitat científica i la mobilitat per part de les investigadores i, per tant, en una pèrdua d’oportunitats.

Un altre dels punts clau està relacionat amb l’educació en igualtat de gènere a escala de societat, donar visibilitat a les dones científiques i al seu torn, aportar més referents femenins a les escoles.

“Cal que les nenes puguin tenir contacte amb models femenins que les animin a interessar-se per la ciència i la investigació”, comenta Federica Lucati investigadora postdoctoral.

Informe de Dones Investigadores del CSIC

L’Informe Dones Investigadores 2021, elaborat per la Comissió de Dones i Ciència del CSIC, confirma que la ja coneguda gràfica de “tisora” de l’evolució de la carrera científica de dones i homes a la institució s’ha convertit en un gràfic de “pinça“. Sense anar més lluny, l’any 2020, el percentatge de dones contractades predoctorals al CSIC (50.5%) va ser el més baix dels recollits en els últims 16 anys.

Figura 1: Gràfica de “tisora” de l’evolució de la carrera científica de dones i homes del CSIC 2020. Font: CMYC CSIC 2021

I en concret el valor de l’Índex del Sostre de Cristall (Glass Ceiling Index-GCI) de la subàrea de Recursos Naturals (2,59), no només no disminueix respecte a anys anteriors, sinó que a més s’incrementa de manera molt alarmant.

Per tot això cal realitzar un esforç extra en la difusió de la ciència a tots els nivells de la societat perquè es concebi com una cosa necessària i fonamental per al progrés i el benestar de tots. Només així s’arribarà a un futur equilibrat i igualitari, garantint que tot el talent possible, sense biaixos de gènere, enriqueixi el sistema de ciència i tecnologia.

La producció ha estat realitzada en el marc del projecte ‘Científicas y Cambio Global. Programación de la Red de Cultura Científica del CSIC’, que compta amb la col·laboració de la  Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación i està coordinat per l’àrea de Cultura Científica del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

La producció es pot veure al canal de YouTube del CEAB-CSIC.