La sostenibilitat de les pesqueries i la conservació de la biodiversitat a l’oceà profund

Manuel Maldonado participa com a expert convidat per la FAO-ONU en unes jornades organitzades a la seu central de la FAO a Roma. L’objectiu és posar en comú el coneixement més recent relatiu a la sostenibilitat de les pesqueries d’aigües profundes i la conservació de la biodiversitat a l’oceà profund. Particularment, en àrees marines externes a les jurisdiccions costaneres (conegudes com ABNJ = Areas Beyond National Jurisdistion). Maldonado presenta el treball realitzat com a líder del grup “Ecosystem function, services and good” dins del Projecte Europeu H2020 “Sponges Deep-sea Sponge Grounds Ecosystems of the North Atlantic: an integrated approach towards their preservation and sustainable exploitation“, que ha estat dotat amb un finançament de 10 milions d’euros i implica la col·laboració de 21 grups de recerca internacionals. La conferència presentada pel nostre investigador porta el títol “Deep-sea sponge aggregations under a Gaia ‘s perspective: a functional connections”.

Jornades FAO-ONU a Roma