El Dr. Maldonado és el responsable del Grup de Bio-Ecologia i Biotecnologia de Esponges del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC). Va rebre la llicenciatura en Biologia per la Universidad Complutense de Madrid el 1986. Va realitzar estudis de postgrau a la Facultad de Biología de Madrid i al CEAB, completant el seu doctorat en zoologia per la Universitat de Barcelona el 1993. Va treballar com a post-doctoral Fulbright a el Departament d’Ecologia de Larvària de la Harbor Branch Oceanographic Institution (Florida, USA.), ingressant el 1996 al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), on és actualment Investigador Científic.

La seva activitat científica s’ha desenvolupat en diverses àrees de la Biologia, l’Ecologia i la Biogeoquímica Marina, fonamentalment en l’àmbit bentònic i tant en ecosistemes infralitorals i esculls com en hàbitats batials. Els projectes d’investigació recents i/o en curs abasten un relatiu ventall de temàtiques, sent les principals: 1) l’acoblament bentopelàgic del cicle biogeoquímic de diversos nutrients marins i les seves possibilitats d’aplicació pràctica i biotecnològica; 2) la biologia i ecologia reproductiva d’esponges i cnidaris, i les seves respectives possibilitats d’aplicació pràctica i biotecnològica; 3) la inferència del paper de les esponges en l’origen i l’evolució inicial del regne animal; i 4) biodiversitat i biologia de la conservació d’hàbitats vulnerables dominats per esponges i cnidaris.

WEB PERSONAL