L’equip de l’Urban River Lab s’ha integrat com a partner del Clean Rivers Hub

L’acció de l’home provoca en els rius una pèrdua important de la seva biodiversitat; una disminució dels seus cabals a causa d’una extracció desproporcionada; un excés de nutrients provinents de zones agrícoles i urbanes; una sedimentació conseqüència de la degradació i desforestació del sòl; i una contaminació, sobretot per plàstics. A tot això se li han de sumar els efectes del canvi climàtic. Aigües avall, tots aquests elements tenen un impacte enorme sobre els mars i els oceans, afectant greument l’ecosistema marí i la salut del planeta en general.

És en aquest context on apareixen iniciatives encaminades a pal·liar els efectes negatius que aquests efectes provoquen sobre els rius. Un d’aquests projectes és l’Urban River Lab (URL), un laboratori experimental a l’aire lliure dedicat a l’estudi de rius altament modificats per desenvolupar estratègies i tècniques innovadores per a la seva gestió. En formen part, d’entre altres investigadors, Eugènia Martí, Esperança Gacia, Susana Bernal, Miquel Ribot, Sara Castelar, Xavier Triadó i Emili O. Casamayor, del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC).

L’Urban River Lab s’acaba d’afegir al Clean Rivers Hub, una plataforma que engloba entitats, centres i altres parts interessades en la conservació, la prevenció, la neteja i la restauració dels ecosistemes de les vies fluvials, i que vol ser referent en la creació de coneixement, metodologies, processos i eines per a la restauració d’hàbitats d’aigua dolça.

A Clean Rivers Hub l’URL i la resta d’entitats associades compartiran coneixement i posaran en comú les solucions que es derivin de la recerca científica que desenvolupen. Al mateix temps serà un portal que donarà visibilitat a la tasca que es realitza en cadascun d’aquests centres d’investigació.

El Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) celebra que l’Urban River Lab, que compta amb una aportació important d’investigadors del centre, s’uneixi a aquesta iniciativa. Desitja que els resultats que s’obtinguin puguin ser tangibles el més aviat possible, per poder accelerar la restauració a gran escala d’aquests ecosistemes i evitar així degradacions que podrien arribar a ser irreversibles.