Participem en la conferència Internacional sobre Dinàmica en sistemes i Biologia sintètica (DYNS^3BIO)

Del 14 al 18 de juny del 2021 se celebra la International Conference on Dynamics in Systems and Synthetic Biology (DYNS^3BIO), una conferència virtual que forma part del Intensive Research Programme: Dynamical systems in systems and synthetic biology (DYNS^3BIO) organitzat per Centre de Recerca Matemàtica (CRM), per la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i per l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (UV-CSIC).

El Daniel Oro, el David Alonso i el Frederic Bartumeus investigadors del Grup d’Ecologia teòrica i computacional del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) formen part del grup d’experts que participen en la jornada.

Aquesta conferència és una gran oportunitat per reunir científics que treballen en sistemes i en biologia sintètica. La combinació de converses plenàries i breus pot permetre investigadors joves i sèniors en les seves etapes postdoctorals i predoctorals  exposar els desenvolupaments recents i establir discussions productives.

La possibilitat de barrejar científics que treballen en dades experimentals i de camp en sistemes i biologia sintètica amb científics especialitzats en sistemes dinàmics proporciona una oportunitat única per fomentar una investigació multidisciplinària i rigorosa basada en la biologia.

L’impacte de la dinàmica de sistemes i biologia sintètica és de vital importància.

Normalment, els sistemes biològics són altament no lineals i les dinàmiques no trivials es poden produir fins i tot en sistemes de dimensions reduïdes. La dinàmica no lineal pot tenir un impacte enorme en ecosistemes complexos, com les dinàmiques tumorals o els circuits cel·lulars. La teoria de sistemes dinàmics ofereix una oportunitat única per modelar, simular i comprendre el resultat dinàmic en sistemes i biologia sintètica. Aquests resultats van des dels estats estacionaris fins als fenòmens transitoris o les transicions entre estats (bifurcacions).

El desenvolupament actual de noves tecnologies i processament de dades pot permetre gestionar informació dinàmica d’alta resolució per a sistemes biològics complexos. Aquest fet, a causa del desenvolupament de sistemes dinàmics de baixa i alta dimensió, ofereix una oportunitat única per proporcionar informació qualitativa i quantitativa mitjançant models matemàtics i computacionals. L’ús de sistemes dinàmics per descriure dinàmiques experimentals reals és bidireccional: els models ens permeten comprendre i predir el comportament dels sistemes biològics; nous models d’inspiració biològica poden donar lloc al descobriment de nous fenòmens matemàtics. La importància de la dinàmica en sistemes no lineals abasta els camps de l’ecologia teòrica, la biomedicina, les malalties, l’epidemiologia, entre d’altres.