Rafael Sardá és científic sènior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CSIC) des del 1991. Fa recerca a la Unitat de Sistemes Socio-ecològics Marins i Costaners del CEAB. Professor associat del Departament d’Innovació i Operacions de l’escola superior ESADE (www.esade.edu) des del 1993, fent cursos de gestió ambiental, i cofundador del grup de negocis i medi ambient Aliança Global de les escoles de negocis (CEMS) (www.cems.org ).

Llicenciat en ciències biològiques per la Universitat de Barcelona (1979). Doctor en Ecologia Marina (premi extraordinari de la Universitat el 1984). Becari Postdoctoral de ple dret al Marine Biological Laboratory (MBL) a Woods Hole (MA-EUA, 1986-1988). Màster en Administració d’empreses (MBA) per la l’escola superior ESADE de Barcelona (1989). Membre de l’Associació Científica de la Universitat de Boston a l’MBL (1995).

Rafael Sardá estudia la frontera entre sistemes socials i ecològics, com funcionen i interactuen, com fer front a problemes ambientals actuals i emergents, locals i globals i el paper, si s’escau, que la ciència i la normativa poden jugar-hi. Els seus àmbits d’investigació inclouen la gestió integrada de la zona litoral (a la GIZC) i l’administració dels oceans, l’ecologia bentònica del fons submarí i la sostenibilitat. És autor d’uns 150 articles de recerca. Ha estat l’investigador principal o co-principal en més de 20 projectes de recerca nacionals i internacionals. Ha estat director de 10 tesis doctorals i d’un gran nombre de tesis de màster. Representa el CSIC en consultes de grups d’experts internacionals sobre assumptes de recerca costaners i marins.