El canvi en els ecosistemes passa a múltiples escales espai-temporals. La discriminació entre canvis d’estat reals, cicles, o tendències, és sovint difícil o impossible sense la perspectiva temporal adequada. Les sèries temporals de dades llargues poden generar-se a partir de programes de monitoratge o buscar-se en registres humans, biològics o geològics. Les tècniques modernes de paleo-reconstrucció poden proporcionar una extraordinària riquesa d’informació sobre aspectes biològics i ambientals dels ecosistemes, recollint extensos períodes de temps i amb resolucions temporals notables.
En aquest projecte es proposa 1. utilitzar el fitxer paleo-ambiental representat pels sediments costaners com a eines per caracteritzar l’evolució, l’estat de conservació, i fer prognosi d’espècies, comunitats i processos, en els Parcs Nacionals insulars de Cabrera i Illes Atlàntiques, en la seva interacció amb pertorbacions antropogèniques i altres factors ambientals. Els objectius seran abordats per un equip internacional format per una dotzena de grups de recerca i vint-i-cinc investigadors que estudiaran indicadors o ‘proxies’ geològics, químics, paleontològics, moleculars, genètics, palinològics, o isotòpics, juntament amb informació històrica i arqueològica dels dos Parcs.