WEB MIGUEL ÁNGEL MATEO MÍNGUEZ

Camps d’interès

• (1) Ecologia bàsica i aplicada de macròfits aquàtics

• (2) Cicles biogeoquímics associats a ecosistemes dominats per fanerògames marines

• (3) Balanços d’ecosistema

• (4) Compartiment detrític en macròfits marins

• (5) Ocupació d’isòtops estables en ecofisiologia vegetal

• (6) Paleoecologia i paleoreconstrucción ambiental emprant els dipòsits orgànics mil·lenaris de Posidònia oceànica

• (7) Bioindicadors i anàlisi de salut d’ecosistemes.