El CEAB participa en 3 dels 14 desafiaments científics que llança el CSIC

El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) llança 14 desafiaments científics per ampliar el coneixement sobre la vida, la matèria, el cervell, les malalties, la societat, l’energia i el clima. Aquests desafiaments es presenten en el “Llibre Blanc Desafiaments Científics 2030″, que canalitza els avenços científics del CSIC cap a la comprensió i resolució de grans reptes globals.

El CSIC llança 14 temàtiques estratègiques per coordinar equips de recerca punters i multidisciplinaris. Els continguts d’aquestes propostes es reuneixen en el “Llibre Blanc Desafiaments Científics CSIC 2030”, que ha comptat durant l’últim any amb la col·laboració de més de 1.100 investigadors pertanyents a 112 centres de CSIC, entre ells el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), així com col·laboradors externs d’altres organismes públics d’investigació i universitats.

El “Llibre Blanc Desafiaments Científics 2030” proposa una reflexió sobre els temes actuals amb més impacte científic i importància social, així com ampliar les fronteres de el coneixement en àrees com l’origen de la vida, la composició de la matèria, l’exploració de l’espai, el funcionament de el cervell, la transició energètica, la societat global i l’impacte del canvi global, entre d’altres. Aquestes temàtiques funcionaran com a grans equips de recerca, que potenciïn les sinergies entre àrees de coneixement, per poder assolir els objectius marcats.

El document aborda reptes complexos en àrees com la salut i les ciències socials i les temàtiques estratègiques seleccionades cobreixen tant qüestions bàsiques, com a potencials aplicacions del coneixement.

“Els 14 Llibres Blancs, dissenyats com a referència per a l’elaboració de l’estratègia científica de la institució, permeten conèixer la recerca que es realitza avui en dia als centres de el CSIC, i alhora proporcionen una visió global del que seran les prioritats científiques al llarg de la propera dècada “, explica Victòria Moreno-Arribas, vicepresidenta adjunta d’Àrees cientificotècniques de el CSIC.

El Centre d’Estudis Avançats de Blanes participa activament en tres dels temes estratègics 

Un d’ells és el Desafiament 5, on es tracten aspectes relacionats amb el cervell, la ment i el comportament. Té com a objectiu entendre els mecanismes bàsics que regeixen el funcionament d’aquest òrgan, i utilitzar aquests coneixements per a dissenyar i avaluar enfocaments terapèutics.

Un altre dels temes en què el nostre centre s’ha involucrat és en el Desafiament 7, àmbit que proposa avaluar l’impacte de l’canvi global. Entenem com canvi global el conjunt de canvis ambientals que es deriven de les activitats humanes sobre el planeta. L’objectiu del CSIC en aquest camp és el d’estudiar el passat d’aquestes transformacions, per entendre el present, i poder predir el futur de l’entorn global.

L’última de les propostes en què el CEAB-CSIC ha participa és el Desafiament 13, el dels oceans. A més de ser fonamentals pel benestar de les societats humanes, actuen com el major reservori de carboni i de calor de la Terra. Els problemes creixents d’acidificació, augment de la temperatura, la pujada del nivell de la mar i la presència d’espècies invasores, entre d’altres, fan d’aquest desafiament l’eina imprescindible per aconseguir un futur més saludable, segur i sostenible per als nostres oceans.