Nous materials didàctics sobre biodiversitat

Els han desenvolupat un equip d’investigadores del CEAB-CSIC. Es tracta de vídeos, activitats vivencials i dossiers educatius creats per a les aules, com a recurs pedagògic dels docents de secundària. Ajuden a comprendre què és la biodiversitat, a posar-la en valor i a descobrir les eines per entendre-la i conservar-la.

Des del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) posem a disposició dels docents, i altres persones que hi puguin estar interessades, nous recursos educatius.

Es tracta de materials per reflexionar al voltant del concepte de “biodiversitat”. Aquesta noció ha estat creada pels humans per tal d’avaluar la diversitat biològica i abasta totes les formes de vida, processos evolutius, ecològics i culturals que la sustenten. S’han desenvolupat fórmules per quantificar la biodiversitat i es mira d’entendre en totes les escales en què es manifesta, ja sigui un organisme solt, un conjunt d’organismes, una espècie, un ecosistema o tot el planeta Terra.

Per arribar a una comprensió profunda d’aquest concepte i del seu valor, s’ha elaborat una proposta didàctica estructurada al voltant de quatre temes:

  • La biodiversitat: que és la noció principal a comprendre
  • La resiliència: dels ecosistemes, que ajuda a entendre el paper clau de la biodiversitat
  • La ciència: que permet entendre què passa als ecosistemes, el com i el per què
  • La conservació: com a eina per evitar la pèrdua de biodiversitat

A nivell metodològic, la proposta busca facilitar el procés de creació de coneixement, de manera «acumulativa»: es comença fent aflorar els coneixements previs. A aquests, s’hi afegeix contingut. Finalment, s’avalua quant i com d’aquest nou coneixement s’ha incorporat i entès.

Per a aconseguir-ho, es proposen tres activitats per a cadascun dels temes. Es tracta d’aproximacions amb llenguatges i eines didàctiques diferents, i alhora complementàries, perquè  tothom pugui entendre amb profunditat els temes que es presenten. Les activitats són:

  • Dossier educatiu per a cada tema: és una eina de suport per al professorat. Pensats per ajudar-lo a complementar conceptes importants (en català, castellà i anglès).
  • Activitats vivencials. Pensades per a dur a terme a les aules, sense que calgui cap material addicional per realitzar-les. De durada aproximada d’1 hora.
  • Vídeos explicatius de cada tema. Presentats per la investigadora de referència de la proposta educativa. Tenen una durada d’uns tres minuts cadascun i estan enregistrats en català.

Es poden triar les activitats que interessin o bé dur-les a terme totes de manera correlativa. Les trobareu totes en aquest enllaç: https://biodiversitat.csic.es/cat/a-laula/

A banda d’aquests nous materials pedagògics, continua disponible l’enquesta per valorar el coneixement que es té sobre la biodiversitat local. Aquest recurs pot ser una porta d’entrada als nous materials.

Aquestes propostes educatives s’han elaborat en el marc del projecte de divulgació Ocean Night. Recordar, que continuen disponibles els recursos anteriors. Ho trobareu tot a la seva pàgina web: https://oceannight.eu/cat/recursos