Vés al contingut
Search
Close this search box.

Marc Ventura Oller

Científic Titular | Subdirector tècnic

Marc Ventura Oller

Departament

Contacte
Email

ventura@ceab.csic.es

Perfils de publicacions

NºORCID:

0000-0003-1401-414X

Marc Ventura Oller

Científic Titular | Subdirector tècnic

La meva línia principal de recerca pretén utilitzar els crustacis del plàncton dels estanys d’alta muntanya dels Pirineus com a models per estudiar l’evolució dels caràcters de les espècies i la seva retroalimentació eco-evolutiva. Estudiem la importància relativa dels esdeveniments estocàstics i les forces selectives per a la determinació de la diferenciació genètica local en les poblacions naturals. La comprensió de les distribucions de les espècies i la importància dels factors ambientals en aquesta distribució requereixen entendre com els factors locals afecten la dinàmica de les poblacions i l’estructura de les metapoblacions. Per realitzar aquests estudis es descriuen els caràcters de les espècies, les relacions tròfiques i l’afinitat genètica. Seguint aquesta línia de recerca, estem estudiant la filogènia a escala continental de diverses espècies Copèpodes i Cladòcers per poder entendre el seu grau de diferenciació genètica als Pirineus i la seva història de colonització. També estem desenvolupant noves eines per descriure les relacions tròfiques basades en l’empremta dels isòtops estables dels aminoàcids.

Complementant aquesta línia de recerca, estem consolidant una nova línia d’investigació que té com a objectiu principal la descripció del procés de les invasions d’espècies als estanys d’alta muntanya dels Pirineus, centrant-se en l’efecte de les introduccions de peixos i les seves conseqüències per als ecosistemes dels estanys. En aquest moment ens centrem en descriure els efectes d’aquestes invasions (biologia de la conservació i ecologia), però pretenem estudiar aquest fenomen com un possible generador d’adaptacions locals en les espècies que no són eradicades pels peixos (Ecologia Evolutiva). Això és possible ja que hem pogut establir la data d’introducció dels peixos en nombrosos estanys, i permet l’estudi de com alguns caràcters d’espècies es correlacionen amb el temps d’invasió.

 

Formació

  •  1993 . Llicenciat en Biologia. Universitat de Barcelona.
  • 1994 . Màster en gestió de recursos naturals. Universitat de Leicester (Regne Unit). Títol: Els impactes de la pluja àcida filtrada per la geologia i la plantació de boscos de coníferes sobre els invertebrats dels rius de Galloway, Escòcia SW. Director: Dr. D. M. Harper.
  • 2005 . Títol de Doctor. Universitat de Barcelona. Títol: Dinàmica dels crustacis del plàncton a l’estanh Redon: una aproximació estequiomètrica, bioquímica i isotòpica. Director: Dr. J. Catalán.

 

Contractes anteriors

  •  2009-2015 Investigador Ramon y Cajal. Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Blanes.
  • 2008-2009 Investigador Ramon y Cajal. Institut de l’Aigua. UB (UB). Barcelona.
  • 2007-2008 Investigador Juan de la Cierva. Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB). Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Blanes.
  • 2005-2007 Investigador Marie Curie. National Environmental Research Institute (NERI) – Universitat d’Arhus. Silkeborg. Dinamarca.

PROJECTES