Publicada la guia de camp “Macroinvertebrats fluvials de Catalunya”

El passat mes de setembre es va publicar la guia de camp “Macroinvertebrats fluvials de Catalunya” escrita per Víctor Osorio i Maria Àngels Puig, investigadors del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), i per Núria Bonada, professora de la Universitat de Barcelona. L’obra està editada per Brau Edicions i forma part de la Col·lecció Maluquer, la qual compta amb el suport de la Institució Catalana d’Història Natural.

La guia introdueix el lector al coneixement dels diferents grups de macroinvertebrats fluvials i tracta en 110 fitxes les famílies més freqüents i rellevants dels nostres rius. El contingut de les fitxes inclou eines per a la correcta identificació dels organismes, així com per conèixer la seva biologia, la diversitat de cadascun i el seu valor com a bioindicadors de la qualitat fluvial. També són tractades les principals espècies invasores de macroinvertebrats presents als rius catalans, de les quals s’inclouen fotografies i textos descriptius.

“L’elaboració d’una guia de camp sempre suposa un repte, però el resultat ben ha merescut entomar-lo. Tant la tria de les nombroses fotografies com el bateig d’organismes, doncs molts d’ells no disposaven prèviament de nom comú en català, s’ha fet amb l’objectiu de fer els macroinvertebrats més accessibles i ajudar el lector a reconèixer-los. Tampoc hem descuidat aspectes de la seva complexa biologia i hem volgut fer èmfasi en l’important paper que tenen com a bioindicadors de la qualitat fluvial“, comenta l’investigador del CEAB-CSIC, Víctor Osorio.

L’àmplia experiència dels autors en l’estudi del medi aquàtic ha permès incorporar molta informació extreta d’observacions pròpies i provinents de 40 anys de projectes de recerca, que en conjunt enriqueixen el coneixement recollit en aquesta obra.

“La guia pretén apropar els ecosistemes fluvials catalans al públic general. La gran majoria dels macroinvertebrats que hi habiten passen sovint desapercebuts per la població, malgrat ser part del nostre patrimoni natural i peces clau pel bon funcionament d’aquests ecosistemes. Aixecar una pedra d’un riu i saber identificar i conèixer la gran diversitat animal que hi ha amagada a sota hauria de promoure el compromís de la ciutadania amb la conservació dels rius a Catalunya”, segons la Núria Bonada, professora de la Universitat de Barcelona.

Els macroinvertebrats fluvials engloben centenars d’espècies de diferents grups taxonòmics, des de sangoneres fins a mol·luscs, passant per crustacis, aràcnids i nombrosos ordres d’insectes. Els trobem presents en tots els ecosistemes d’aigua dolça, sobretot els fluvials, on processen la matèria orgànica que transporta l’aigua, són la principal font d’aliment de peixos, amfibis i ocells i proporcionen informació sobre el grau de qualitat de l’aigua.

“Aquesta guia era necessària per actualitzar la informació existent en obres anteriors com, per exemple, la que va editar fa 22 anys l’Agència Catalana de l’Aigua i en què vàrem participar. Especialment, perquè hem inclòs molta més informació en relació amb la fauna d’alta muntanya i ampliat el coneixement de les espècies fluvials endèmiques i relictes que viuen als Pirineus, que es troben en perill degut als efectes combinats del Canvi Climàtic i la gestió antròpica”, segons la Maria Àngels Puig, investigadora del CEAB-CSIC.