Quines accions es duen a terme per protegir hàbitats i espècies dels Pirineus i els Alps?

És una de les preguntes a les que respon el primer fulletó del LIFE RESQUE ALPYR. Editat en sis idiomes, està disponible en línia, al portal web del projecte, i en paper, a les casetes d’informació del Parc Natural de l’Alt Pirineu, del Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici, a Catalunya, i del Parc Natural Mont Avic i el Parc Nacional Gran Paradiso, a Itàlia.

El LIFE RESQUE ALPYR és un projecte LIFE de Natura i Biodiversitat, coordinat des del CEAB-CSIC. Té per objectiu recuperar ecosistemes aquàtics de muntanya com són els estanys, els prats de dall humits o les molleres, i les espècies autòctones -algunes, endèmiques- que hi viuen.

Entre les espècies a protegir hi ha amfibis com el tòtil, el tritó pirinenc (endèmic) o la granota roja; i mamífers com l’almesquera (també propi dels Pirineus) i set tipus de ratpenats.   

Per a aconseguir-ho es duen a terme diverses accions dirigides a combatre les principals amenaces d’aquests hàbitats i espècies. Entre elles hi ha l’eliminació de peixos invasors dels estanys, per poder recuperar les poblacions d’invertebrats, amfibis i mamíferes semiaquàtics autòctons. També, la gestió forestal, perquè el creixement descontrolat d’arbres no comprometi les molleres i altres zones humides, o la restricció de l’accés dels ramats a punts molt concrets per impedir un excés de nutrients als sòls.

Les accions, així com els motius pels quals es duen a terme, o els hàbitats i espècies que busquen protegir, es detallen al primer tríptic del LIFE RESQUE ALPYR. Es tracta d’actuacions d’eficàcia comprovada gràcies als projectes de recerca anteriors: LIFE LIMNOPIRINEUS i LIFE BIOAQUAE, duts a terme en el mateix àmbit i regions geogràfiques en les que es continua treballant actualment.

En la publicació també s’indiquen les zones en les que s’està actuant: quatre espais de la xarxa Natura 2000 situats en regions alpines dels Pirineus (nord oest de l’estat espanyol) i els Alps (Itàlia).

El tríptic s’ha editat en les sis llengües d’aquests territoris: català, aranès, castellà, francés, italià. També es troba disponible en anglès.

Per llegir-lo o descarregar-lo, podeu digir-vos al portal web del LIFE RESQUE ALPYR