Recuperar ecosistemes aquàtics de muntanya

Al llarg d’aquest estiu, l’equip del projecte europeu LIFE RESCUE ALPYR continua les accions de restauració d’hàbitats aquàtics i semiaquàtics d’àrees protegides dels Pirineus i dels Alps.

El  LIFE RESCUE ALPYR, liderat pel CEAB-CSIC, es va iniciar el gener de 2022 i ha de finalitzar el 2026. Té com a objectiu principal la recuperació d’ecosistemes aquàtics de muntanya millorant així la conservació de diversos hàbitats i espècies.

El projecte és hereu del LIFE LIMNOPIRINEUS i el LIFE BIOAQUAE, que van permetre recollir dades, evidències, sobre quines mesures de restauració eren les més exitoses.

Centra els esforços en estanys i prats alpins i subalpins, torberes, fonts carbonatades i molleres.  La salut d’aquests hàbitats és clau per a les espècies autòctones a recuperar i protegir, com son la granota roja, el tòtil, el tritó pirinenc, l’almesquera i set tipus de ratpenats insectívors.

Entre les principals amenaces per aquestes espècies hi ha l’abandonament dels usos tradicionals de sega en prats subalpins, l’excessiva presencia de bestiar al voltant de fonts, estanys i molleres, la aforestació de molleres i la proliferació de peixos als estanys d’alta muntanya i rierols (introduïts per l’home a mitjan segle passat).

Les actuacions del projecte actuen sobre aquestes amenaces. Es retiren peixos al·lòctons, sobretot veró, en alguns estanys; es fa sega selectiva de prats i migració assistida de plantes; es millora de l’estat de conservació de molleres mitjançant tala forestal; i es gestiona el pasturatge en hàbitats semiaquàtics.

Fotografies del treball de camp a estanys del Parc Natural del Mont Avic, a Itàlia. Font: LIFE RESCUE ALPYR

El LIFE RESCUE ALPYR duu a terme accions de conservació que puguin ser replicades i exportades. Alhora desenvolupa iniciatives de divulgació i sensibilització, detallant els problemes en les diferents zones, promovent la valoració d’aquests hàbitats i implicant la població en la recuperació i preservació dels ecosistemes propis d’alta muntanya.

Informació addicional:
Portal web del LIFE RESCUE ALPYR
Instagram del LIFE RESCUE ALPYR
Notícia del diari La Vanguardia sobre accions de restauració del projecte