LIFE RESQUE ALPYR, un nou projecte europeu per restaurar i conservar els ecosistemes aquàtics dels Pirineus i dels Alps

El passat dissabte, dia 28 de maig, va tenir lloc la presentació del projecte LIFE RESQUE ALPYR a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu (Esterri d’Àneu). L’acte va comptar amb la presència i parlaments de Pere Ticó, alcalde d’Esterri d’Àneu; Salvador Tomàs, alcalde de Lladorre; Marc Vilahur, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural; Josep Queró, president de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Alt Pirineu i de Marc Ventura, investigador del Centre d’Estudis Avançats de Blanes del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CEAB-CSIC) i coordinador del projecte.

Imatge 1. Acte de presentació del projecte LIFE RESQUEALPYR a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu.

El projecte, que es va iniciar el passat mes de gener i tindrà una durada de 5 anys, està destinat a recuperar ecosistemes aquàtics de muntanya millorant la conservació de diversos hàbitats i espècies objectiu en quatre localitats de la xarxa Natura 2000 de les regions biogeogràfiques alpines dels Pirineus i dels Alps.

En les zones d’actuació, que són el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i el Parc Natural de l’Alt Pirineu als Pirineus catalans i el Parco Nazionale Gran Paradiso i el Parco Naturale Mont Avic als Alps italians, es preveu una inversió de 4,7 milions d’euros, dels quals el 60% (2,8 milions d’euros) seran aportats per la Unió Europea al llarg de la durada del projecte.

A més del CEAB-CSIC com a coordinador, a la part catalana el projecte compta amb la participació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, el Departament d’Agricultura, Ramaderia e Miei Naturau del Conselh Generau d’Aran, la Universitat de Barcelona, l’IDAEA-CSIC, les empreses Forestal Catalana i Sorelló Estudis al Medi Aquàtic, i amb l’associació la Sorellona. Pel que fa a la part italiana compta amb la participació del Parc Natural de Mont Avic, la Università degli Studi di Pavia i l’Istituto di Ricerca Sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSA-CNR). A més a més, la Fundació Andrena, el Parc Nacional de Gran Paradiso i els Ajuntaments d’Espot i Lladorre hi participen com a cofinançadors.

Hàbitats i espècies en risc

El projecte LIFE RESQUE ALPYR té com a objectiu la recuperació i millora de la conservació d’hàbitats aquàtics d’alta muntanya, centrant esforços principalment en estanys, prats alpins i subalpins, torberes i fonts carbonatades. El projecte és una continuació de dos projectes LIFE anteriors el LIFE LIMNOPIRINEUS (www.lifelimnopirineus.eu) als Pirineus i el LIFE BIOAQUAE (www.lifebioaquae.eu) als Alps. Entre les espècies objectiu a protegir hi ha amfibis com la granota roja, el tòtil i el tritó pirinenc, que és un endemisme pirinenc, l’almesquera, un mamífer aquàtic endèmic de la Península Ibèrica, i set ratpenats insectívors amenaçats per pressions antròpiques en les dues zones d’estudi entre els quals podem trobar el ratpenat de bosc, el ratpenat de musell llarg i l’orellut alpí.

Marc Ventura, investigador del Departament d’Ecologia Continental del CEAB-CSIC i coordinador del projecte, explica que “els hàbitats objectiu i la majoria de les espècies tenen una distribució fragmentada, es troben en petites àrees de la zona biogeogràfica alpina europea, i es veuen afectats per pressions antròpiques”. Entre les principals amenaces hi ha la proliferació d’espècies al·lòctones de peixos com la truita i el veró als estanys d’alta muntanya que originàriament no tenien fauna íctica; l’excés de freqüentació de bestiar al voltant de fonts, estanys i molleres, la aforestació de molleres i l’abandonament dels usos tradicionals de sega en prats subalpins.

Entre les diferents actuacions del projecte hi haurà l’erradicació de peixos al·lòctons, sobretot de veró, en alguns estanys d’alta muntanya utilitzant mètodes mecànics com xarxes, trampes i pesca elèctrica i també amb una prova pilot utilitzant un piscicida orgànic i biodegradable com és la rotenona. Altres actuacions inclouran la sega selectiva de prats, la gestió del pasturatge del bestiar en torberes i hàbitats semi-aquàtics, i la millora de l’estat de conservació de molleres mitjançant la tala forestal.

Imatge 2. Exemplars de veró (Phoxinus sp.)

El projecte oferirà accions de conservació que puguin ser replicades i exportades, i realitzarà accions de sensibilització i difusió detallant els problemes de conservació de les diferents zones i espècies per mitjà d’exposicions permanents a Lladorre i Espot, entre d’altres. Al mateix temps promourà la transferència del coneixement adquirit a altres zones d’alta muntanya i a les autoritats de conservació europees.