Inici d’activitats al CEAB el 28 d’Abril de 1988, com a Ajudant d’Investigació del CSIC. Promoció interna a tècnic especialista de Grau Mitjà de OPIs l’1 de Febrer de 2004, i a Titulat Superior Especialitzat del CSIC el 20 de Desembre del 2010.

Treballs de suport a la investigació tant en laboratoris com en el camp, a bord de zodiac o, ocasionalment, embarcat en campanyes de mostreig oceanogràfic.

Des de 2007, responsable tècnic del Mastersizer 2000, situat al Laboratori de Química Inorgànica I.

De 2009 a 2013, Lab Manager dels laboratoris en què s’utilitzen instruments òptics (microscopis o lupes) o es processen mostres de sediments en medi aquàtic, com granulometria, estufes i forns.

De 2011 al 2012, encarregat de l’autoanàlisi de nutrients inorgànics en el medi aquàtic.

Des de 2013, responsable tècnic del laboratori de Microscòpia i Microfotografia i del microscopi d’epifluorescència AxioImager Z1.

Des de febrer de 2014, responsable del Servei d’ADN, vinculat al Laboratori de Biologia Molecular.

Des 2015, encarregat de la Gestió de Residus.

Cap d’aquests treballs exclou els altres, de moment.

 

Camps d’interès:

  • Bioquímica del metabolisme en totes les seves diverses versions.
  • Biologia del desenvolupament, des del procés reproductor fins a la embriologia.
  • Biologia evolutiva.
  • Control de l’expressió gènica.
  • Adaptacions fisiològiques.

 

Publicacions:

Gordoa A, Carreras G (2014) Determination of Temporal Spawning Patterns and Hatching Time in Response to Temperature of Atlantic Bluefin Tuna (Thunnus thynnus) in the Western Mediterranean. PLoS ONE 9 (3): e90691. doi: 10.1371 / journal.pone.0090691

Gordoa, Ana; Carreras, Gustavo; Sanz, N.; Viñas, Jordi. Tuna Species Substitution in the Spanish Commercial Chain: A Knock-On Effect.  PLoS ONE 12(1): e0170809 (2017)