La humanitat s’enfronta actualment al repte de la contaminació per plàstics al medi ambient, que s’està convertint en un problema ambiental crònic a escala mundial. El coneixement sobre la presència al medi ambient i la toxicitat del plàstic, especialment dels micro-plàstics (MicP) és força elevat. Si més no, el coneixement científic sobre els processos que expliquen la dinàmica de les partícules de plàstic al medi ambient, sent aquestes el tipus dominant de matèria orgànica particulada antropogènica (APOM), continua sent escàs.

La contaminació per plàstics és un dels efectes del canvi global que coexisteix als ecosistemes fluvials amb molts altres fenòmens com l’alteració de la morfologia dels rius, l’escassetat d’aigua, l’augment de fenòmens meteorològics extrems i l’eutrofització, entre d’altres. Aquesta situació és especialment preocupant als rius mediterranis que pateixen altes pressions ambientals derivades de l’activitat humana i el canvi climàtic.

El projecte APOM-cycling vol respondre una pregunta de recerca molt específica i rellevant: entendre millor els processos i mecanismes que expliquen el transport i la retenció d’APOM als rius mediterranis en el context del canvi global. La metodologia aplicada combinarà investigació empírica que es realitzarà in situ al riu La Tordera, i treball experimental que es durà a terme a canals experimentals de petites dimensions situats al laboratori, i en canals experimentals de dimensions més grans situats a l’exterior.

El projecte investigarà la influència dels diferents usos del sòl en la presència de MicP i macroplàstics (MacP) al riu; i la contribució de la morfologia de la llera, l’estat tròfic (concentració de nutrients) i els fenòmens meteorològics extrems (crescudes i sequeres) sobre el transport i la retenció d’APOM a la Tordera.

Es realitzaran dos experiments, un per estudiar el paper del biofilm fluvial en la retenció de MicP i per avaluar la contribució específica de nutrients i herbívors sobre aquesta retenció (als canals de laboratori), i el segon per estudiar la influència de la intermitència de l’aigua sobre la retenció i transferència tròfica de MicP (que es realitzarà als canals exteriors). Les dades obtingudes s’utilitzaran per desenvolupar un model parametritzat sobre la dinàmica espacial i temporal d’APOM en rius mediterranis sota la influència del canvi global.

Una contribució rellevant del projecte serà la resultant de les activitats in-situ, incloent-hi la ciència ciutadana, proporcionant educació i conscienciació a la població, i vinculant les activitats a una àrea geogràfica específica amb els seus problemes mediambientals reals i actuals.

Així mateix, la investigació és una excel·lent oportunitat per promoure la capacitació i formació de joves estudiants/investigadors que facin la seva tesi doctoral.

INVESTIGADORES PRINCIPALS: Eugènia Martí i Helena Guasch

Altres investigadors/es i personal del CEAB implicat: Berta Bonet, Miquel Ribot, Sara Castelar, Stephanie Merbt i David Pineda.