En aquest projecte, mesurem l’impacte antropogènic als rius dels parcs nacionals d’alta muntanya, investiguem la resposta dels ecosistemes fluvials a aquest impacte, i avaluem estratègies de gestió per mitigar aquest impacte.

Els parcs nacionals (PN) ens ajuden a conservar la biodiversitat, són referencia per avaluar el estat de salut dels ecosistemes i també ens faciliten gaudir del medi natural. Cada any, incrementa el nombre de visitants als PNs i la afluència turística als refugis custodiats. En la major part dels casos, les aigües residuals generades als refugis, passen per una fossa séptica i s’alliberen als rius de muntanya.

Malgrat els ecosistemes fluvials són molt sensibles a les pertorbacions antròpiques l’impacte d’activitats turístiques sobre l’estructura, funció i serveis ecosistèmics dels rius d’alta muntanya està poc estudiat.

Els objectius del projecte són:

  • Primer: recopilar la informació existent sobre els sistemes de tractament d’aigües residuals actuals i la química de l’aigua residual dels refugis guardats dels PNs d’alta muntanya.
  • Segon: en col·laboració amb l’Associació de Ciències Ambientals (ACA), mesur ar l’impacte de les aigües residuals sobre la qualitat de l’aigua del riu receptor. En els cinc PNs d’alta muntanya seleccionats, seleccionarem com a mínim un refugi guardat i medirem les concentracions de nutrients i paràmetres fisicoquímics aigües amunt i aigües avall de l’efluent d’aigües residuals, així com del mateix efluent.
  • Tercer: comparar els processos biogeoquímics, la emissió de gasos d’efecte hivernacle (i.e. óxid nitròs), i la composició i abundància dels microorganismes relacionats amb el cicle del N entre rius d’alta muntanya sense impacte i rius receptors d’aigües residuals (amb major concentracion de nitrogen) procedents de refugis guardatsAquestes mesures es realitzaran al llarg del temps per entendre què determinar la seva variabilitat temporal.
  • Quart: avaluar l’eficiència de la depuració d’infraestructures verdes de neoformació. En un projecte previ, liderat per l’equip investigador, s’ha avaluat la millora en la qualitat de les aigües residuals després de la implementació d’una infraestructura verda tipus aigüamoll en un refugi d’alta muntanya. IWAS permetrà fer un seguiment de l’eficiència de depuració al llarg de tres anys, i explorar com aquesta eficiencia es relaciona amb la colonització microbiana i l’establiment de plantes a l’aigüamoll artificial.

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Stephanie Merbt

Altres investigadors/es del CEAB implicats/des:

Eugènia Martí

Susana Bernal

Helena Guasch

Esperança Gacia

Anna Lupon

Miquel Ribot