El Doctorat en Ciències del Mar és un Programa Interuniversitari en el que hi participen la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, juntament amb tres centres del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): l’Institut de Ciències del Mar (ICM), el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) i el Centre d’Investigació i Desenvolupament (CID). El programa, que ha estat verificat positivament per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i pel Consejo de Universidades, combina elements formatius avançats i flexibles amb una massa crítica d’investigadors i tècnics reconeguts, un conjunt d’infraestructures de primer nivell (tant de laboratori com al mar), una activitat científica rellevant i una activitat socioeconòmica lligada al mar altament significativa. Per això, constitueix el millor marc per guiar i dirigir els alumnes interessats a completar la seva formació confeccionant una tesi doctoral en aquest àmbit. Més informació a :  https://doctorat.upc.edu/ca/programes/ciencies-del-mar