Nova sessió formativa del taller “Estrategias para reducir la contaminación por plásticos en ríos de montaña”

Delfina Cornejo, Henar Margenat i Helena Guasch, del grup Ecologia Integrativa d’Aigües Continentals del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) organitzen el taller “Estrategias para reducir la contaminación por plásticos en ríos de montaña”, en el marc del programa de ciència ciutadana del projecte PLASTICØPYR Interreg POCTEFA.

Aquest taller consta de vàries sesions formatives, impartint-se el passat dimecres 16 de juny la corresponent a “Laboratori”.  Aquests curs, que van començar el passat 19 de maig, va dirigit a alumnes de l’Institut Montsoriu d’Arbúcies, l’Institut Font del Ferro de Palafolls i l’Institut S’Agulla de Blanes.

Té com a objectiu treballar estratègies per prevenir d’una manera sostenible l’acumulació de plàstics en ecosistemes de muntanya i fer compatible el turisme amb la conservació dels ecosistemes fluvials.

Durant el taller “Laboratori”, els alumnes han rebut l’explicació i demostració sobre la classificació de macroplàstics i mesoplàstics recollits durant la sessió de camp anterior; l’explicació del límits de la categorització visual (plàstic vs no plàstic, mateix material diferents usos, etc.); l’explicació i demostració del processat de les mostres de la xarxa manta; pautes per al reconeixement de macroplàstics i mesoplàstics en mostres prèviament processades: l’explicació i demostració del processat de les mostres de la columna d’aigua recollides amb el tamís; i l’explicació i demostració del processat de les mostres de sediments recollides.

Per a dur a terme aquesta sessió formativa s’ha fet servir un “Protocol de laboratori” adaptat a partir dels mètodes de processat i anàlisis de mostres que es duen a terme al Laboratori de Microplàstics del CEAB (CSIC).

Aquesta nova iniciativa del Centre d’Estudis Avançats de Blanes és un pas més en la lluita compartida contra la contaminació del medi, en aquest cas la dels plàstics en els rius de muntanya, implicant a l’estament educatiu a través dels programes de ciència ciutadana.