Paleobiologia: ensenyaments del passat per gestionar el futur

La demanda més important per part de la societat cap a la comunitat científica és la d’aportar capacitat predictiva. Els ecosistemes canvien constantment, moguts per motors naturals o per la pròpia activitat humana, a escales temporals i espacials molt diferents. A part dels programes de monitorització i de l’estudi d’”arxius del passat”, la paleobiologia constitueix una de les aproximacions més eficients per estudiar aquest canvi a llarga escala temporal. La paleobiologia permet la identificació de patrons de canvi i en particular de tendències. En aquest curs s’explicaran els fonaments en els que es basa, es descriuran els principals arxius que s’utilitzen per obtenir informació del passat, i es realitzarà una senzilla sessió pràctica simulant l’estudi d’un testimoni de sediment marí.

 

Data: 23 de març del 2017

Hora: 16:30 a 19:30

Inscripcions: Margarita Tur   mtur@ceab.csic.es

Tel.: 972 33 61 01