El Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici, situat al Pirineu Central, és l’únic Parc Nacional del territori català. Ocupa més de 40.000 ha de paisatge d’alta muntanya (combinant la zona pròpiament de Parc Nacional i la zona perifèrica de protecció) i conté una gran varietat d’hàbitats, entre els quals els ecosistemes aquàtics tenen un paper protagonista.

Els ecosistemes aquàtics són essencials per al manteniment de la biodiversitat del Parc Nacional, ja que desenes d’espècies, moltes d’elles protegides, depenen d’ells directament per viure-hi o per completar-hi algun dels seus cicles vitals.

Malgrat la seva ubicació remota, els espais aquàtics d’alta muntanya estan subjectes a amenaces antropogèniques que posen en risc el seu estat de conservació, com per exemple la introducció d’espècies exòtiques, la sobrefreqüentació turística, la sobrepastura o les infraestructures hidràuliques. Paral·lelament, cal destacar també la manca d’informació fiable, actualitzada i detallada sobre el seu estat de conservació, fet que dificulta la presa de decisions efectives i dirigides per la seva gestió.

En el marc del projecte RestAquatic-PNAESM s’incidirà sobre diverses d’aquestes problemàtiques que afecten els ecosistemes aquàtics en l’àmbit del PNAESM, mitjançant les següents actuacions:

  1.  Avaluació de l’estat de conservació de diverses espècies protegides de vertebrats al PNAESM, amb especial atenció a l’almesquera (Galemys pyrenaicus)
  2. Restauració de l’estany de la Collada mitjançant l’eliminació dels peixos introduïts (Salmo trutta) i seguiment de la recuperació de l’estany
  3. Ampliació i millora del sistema de depuració de les aigües residuals del refugi de l’Estany Llong mitjançant la instal·lació d’un filtre verd i seguiment dels efectes al riu

Per més informació: ventura@ceab.csic.es

Entitats finançadores: