Investigador Científic del CSIC al CEAB. La seva investigació busca avançar en el coneixement de la diversitat microbiana i de les lleis ecològiques i evolutives que la governen, i entendre com biodiversitat i biogeoquímica es modulen mútuament, utilitzant eines de biologia molecular, genòmica i ecoinformàtica, i el marc conceptual de l’ecologia general. Membre del Comitè Espanyol Diversitas, promou la inclusió dels microorganismes en les estratègies internacionals de conservació.