La meva recerca es centra en la biologia i ecologia dels invertebrats bentònics, en particular esponges, ascidis i equinoderms. El primer grup en què vaig treballar, i del què conec millor la seva taxonomia, són els ascidis, que d’alguna forma són el meu grup favorit de treball. Al llarg dels anys he treballat també força en esponges i equinoderms, que han guanyat el seu lloc dins les meves preferències científiques.

Camps de recerca:

Els meus camps de recerca principals són la dinàmica de poblacions, la genètica de poblacions, la biologia reproductiva, la biologia d’espècies invasores, l’ecologia química i la biologia larvària. Estic fascinat per la forma com les espècies i les poblacions s’adapten al seu ambient, interactuen entre elles, i són capaces de dispersar-se d’un lloc a un altre. Usant mètodes tradicionals i noves eines genètiques intento respondre a qüestions com ara copsar la biodiversitat críptica que hi ha a les comunitats bentòniques, estudiar la connectivitat entre poblacions, analitzar els mecanismes d’adaptació, competició i interacció, i avaluar la dinàmica i els impactes causats per les espècies introduïdes.

El que m’estimo més es poder capbussar i veure els animals directament. Després de fer-ho durant dècades a la Mediterrània i altres mars, no puc evitar tenir una profunda preocupació per temes de conservació. He vist com les comunitats han canviat, com han arribat noves espècies, i com les activitats humanes han afectat certes àrees. Només un coneixement aprofundit de la història natural de les comunitats i les espècies ens podrà permetre actuar de forma eficient i fiable en la conservació del medi marí.
Camps d’interés:

  • Biologia i ecologia d’invertebrats bentònics, en particular esponges, ascidis i equinoderms
  • Genètica de poblacions, filogeografia i conectivitat en invertebrats bentònics
  • Metabarcoding de comunitats bentòniques
  • Dinàmica d’espècies d’ascidis introduïdes i invasores
  • Ecologia química d’esponges i ascidis
  • Biologia larvària
  • Taxonomia i filogènia d’ascidis

Web personal